DỊCH VỤ

Các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh, phân phối, cung ứng phục vụ khách hàng và đối tác của Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ETEK:

 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;
 • Bán buôn thực phẩm;
 • Bán buôn đồ uống;
 • Bán buôn tổng hợp;
 • Bán lẻ:
  • máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông;
  • thiết bị nghe nhìn;
  • thiết bị công nghệ thông tin liên lạc;
  • thiết bị gia đình;
  • lương thực, thực phẩm, đồ uống;
 • Bán lẻ hàng hóa khác;
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet;
 • Bán lẻ hình thức khác.